Projecte del CFGS DAM fet pels alumnes:
  • Pol Mirassó
  • Toni López
  • Joan Tasies